sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

АУДИТ

Нийслэлийн онцгой байдлын газрын 2012 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайланНАГ-АХ-/2013/-СА-02/33

Нийслэлийн онцгой байдлын газрын 2012 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан НАГ-АХ-/2013/-СА-02/33

Нийслэлийн хүүхдийн сургалт, хүмүүжлийн тусгай төвийн 2012 оны санхүүгийн зарим үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн эрсдлийн аудит НАГ-АХ-/2013/-СА-1-02-ЭА-02

Нийслэлийн хүүхдийн сургалт, хүмүүжлийн тусгай төвийн 2012 оны санхүүгийн зарим үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн эрсдлийн аудит НАГ-АХ-/2013/-СА-1-02-ЭА-02

“Сүхбаатар Дэвшил” орон нутгийн өмчит, аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын 2011-2012 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн нийцлийн аудит НАГ-АХ/2013/- 01- НА

“Сүхбаатар Дэвшил” орон нутгийн өмчит, аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын 2011-2012 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн нийцлийн аудит НАГ-АХ/2013/-...

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын 2012 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан  НАГ-АХ-/2013/-СА-03-37

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын 2012 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан НАГ-АХ-/2013/-СА-03-37

Улсын төсвийн хөрөнгөөр Нийслэлд 2012 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудит НАГ-АХ/2013/- ГА-IIА-01/ГА

Улсын төсвийн хөрөнгөөр Нийслэлд 2012 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудит НАГ-АХ/2013/- ГА-IIА-01/ГА

МЭДЭЭ

Тамгын хэлтсээс мэдээлж байна 2015.05.18

Тамгын хэлтсээс мэдээлж байна 2015.05.18

МЭДЭЭЛЭЛ “УИХ-ын цом 2015” урлаг спортын тэмцээний урлагийн төрөл амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.

Тамгын хэлтсээс мэдээлж байна 2015.05.14

Тамгын хэлтсээс мэдээлж байна 2015.05.14

МЭДЭЭЛЭЛ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Үндэсний аудитын газар, Сангийн яам, Нээлттэй нийгэм форум хамтран 2015.05.14-ны өдөр Төрийн ордны Их танхимд...

Тамгын хэлтсээс мэдээлж байна 2015.05.13

Тамгын хэлтсээс мэдээлж байна 2015.05.13

МЭДЭЭЛЭЛ 2015 оны 05 дүгээр сарын 08,13 -ны өдөр Нийслэлийн аудитын газрын дотоод ажлын төлөвлөгөөний дагуу нийт ажилтнууд Сүхбаатар дүүргийн эрүүл...

Тамгын хэлтсээс мэдээлж байна 2015.04.29

Тамгын хэлтсээс мэдээлж байна 2015.04.29

МЭДЭЭЛЭЛ Санхүүгийн тайлангийн аудитын удирдлагын системийг (СТАУС) санхүүгийн аудитад нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэлийн аудитын газрын Санхүүгийн аудитын алба, Гүйцэтгэлийн аудитын албаны...

Тамгын хэлтсээс мэдээлж байна 2015.04.08

Тамгын хэлтсээс мэдээлж байна 2015.04.08

МЭДЭЭЛЭЛ Монгол Улсын Үндэсний Аудитын Газар, БНХАУ-ын Үндэсний Аудитын Газар хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа Монгол Улсын Ерөнхий аудитор А.Зангад...

Санал асуулга

Ханшийн мэдээ

ӨНӨӨДӨР:45
7 ХОНОГТ:125
САРД:1845
НИЙТ:132147