sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

Түүхэн замнал

Төрийн хянан шалгах болон төрийн аудитын байгууллага нийслэлд үүсэж хөгжсөн түүхэн тойм

  • Төрийн хянан шалгах байгууллагын хөгжлийн түүхэн тойм

Аливаа төрийн хяналт нь тухайн улс орны нийгмийн харилцааны хөгжлийн түвшин, чиг хандлагыг тусгасан байдаг. Төрийн хяналт нь төр ёсны хөгжлийн нэг салшгүй үр дүн төдийгүй тэр улсын хууль тогтоомж, хэрхэн хэрэгжиж байгаагийн баталгаа болдог.

Монгол Улс төр ёсны 2000 шахам жилийн түүхэн уламжлалтай бөгөөд тэрхүү үнэт зүйлсийг дагалдан төрийн хяналтын алба үүсч хөгжиж ирсэн. Монголын Их гүрний үеэс эхлэн Их хааны дэргэд зарлиг, хууль цаазыг чандлан сахиулах, хянан магадлах үүрэгтэй түшмэдийн алба буюу онцгойлон эрх олгогдсон төрийн түшээ нар томилогдон ажиллаж байсан баримт бий. Тухайлбал: Монголын нууц товчоонд тэмдэглэснээр “хунан” нэртэй хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг албан тушаалтан байсан бололтой. Чингис хаан Гэнигдэй “хунан”-ы үйл ажиллагааг сайшааж түмний ноён болтугай хэмээн соёрхол олгосон байдаг.

Түүнчлэн Их Юань Улсын Хубилай хааны төрийн зөвлөлийн дэргэд “Хяналтын хүрээлэн” нэртэй төрийн хяналтын байгууллага ажиллаж байсан тухай мэдээ бий. 1922 оныг хүртэл төрийн хяналт нь гол төлөв түшмэдийн албаны нэг бүрэлдхүүн хэсэг болж зохион байгуулалтын тодорхой бүтэцгүй явж ирсэн байна.

1921 оны ардын хувьсгалын бэлтгэл үед төрийн хяналт шалгалтын үзэл санааг дэвшүүлэн Монголын үнэн сонины анхны дугааруудад гарсан “Монгол улсад ямар засаг хэрэгтэй вэ” “Монголын шинэ ардын засаг байгуулах үндсэн журам” зэрэг өгүүлэлд шинэ байгуулагдах засаг нь ард олноор байгуулагдах төдийгүй ард олноор шалгагдаж байх ёстой тэмдэглэсэн байна.

1922 оны 6 дугаар сарын 23-нд Монгол Улсын Ардын засгийн газарт хянан байцаах хэлтэс байгуулагдах шийдвэр гарсан бөгөөд мөн оны 7 дугаар сарын 29-нд хянан байцаах хэлтсийн бүтэц орон тоог баталснаар манай улсын төрийн хянан шалгах байгууллагын суурь тавигджээ. 

Энэ талаар зарим судлаачид үзэхдээ “хянан байцаах хэлтэс нь чухам хэрэг нээж ажлаа эхэлсэн нь 1922 оны 7 дугаар сарын 2 дугаар хагаст бололтой”4 гэсэнтэй санал нэг байна.1930 оны 6 дугаар сард Хянан байцаах хэлтсийг БНМАУ-ын Хянан байцаах яам болгон өргөтгөжээ. Тус яам, хууль тогтоомж, нам засгийн шийдвэрийн биелэлт болон улсын өмч хөрөнгийн ашиглалт, зарцуулалтыг шалгах, хүнд сурталтай тэмцэх, албан хаагчдын ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх, албан хэргийн хөтлөлтийг эмх цэгцтэй байлгах үндсэн үүрэгтэй байжээ.1 1932 оны 7 дугаар сард хянан байцаах яамыг татан буулгажээ. БНМАУ-ын 17 дугаар Их Хурлын тогтоолд ”Улсын аппаратын ажлыг нарийн тодорхой болгож, мөн зардал сүйтгэлийг хорогдуулан хямдруулж, түүний эрх үүргийг зохих яамдад шилжүүлэн хадгалуулах” гэсэн байна.

1932-1939 онд хяналт шалгалтын ажлыг эрхлэх тусгай байгууллага байгаагүй бөгөөд 1935 оноос Сайд нарын Зөвлөлийн дэргэдэх тогтоол, тушаалын гүйцэтгэлийг хянан шалгах орон тооны бус байнгын комисс, яам газруудын ажил байдалд тэдгээрийн дотоодын хяналт шалгалтын аппарат, Сангийн яамны дэргэдэх хянан байцаах газар хяналт шалгалтыг хийж байжээ. 

1940 онд Сайд нарын Зөвлөлийн дэргэд тогтоол, тушаалын биелэлтийг хянан шалгах тасаг бий болж, хяналт шалгалтын ажлыг эрхлэх тусгай байгууллага дахин байгуулагдсан байна. 

1942 онд Сайд нарын Зөвлөлийн дэргэдэх орон нутгийг удирдах хэлтсийг татан буулгаж түүний үүргийг тогтоолын тушаалын биелэлтийг хянан шалгах тасагт шилжүүлжээ.2

1947 оны 3 дугаар сарын 15-нд Сайд нарын Зөвлөлийн хэрэг эрхлэх газрын дэргэд Улын байцаан шалгах газар байгуулагджээ.

1949 онд БНМАУ-ын 9 дүгээр Ардын Их Хурал Улсын байцаан шалгах газрыг Сайд нарын зөвлөлийн шууд бүрэлдхүүнд багтах Улсын хянан шалгах комисс болгон өргөтгөсөн байна. 

1957 оны 6 дугаар сарын 26-нд Ардын Их Хурлын тэргүүлэгчдийн зарлигаар Улсын Хянан шалгах комиссыг БНМАУ-ын Хянан шалгах яам болгон өргөтгөжээ. Хянан шалгах яам нь улс ардын аж ахуйн салбарыг хариуцсан 3 хэлтэс, тусгай тасаг, Ховд, Завхан, Чойбалсан аймгуудад хянан шалгах тасагтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байв.

1959 онд Хянан шалгах яамыг татан буулгаж Улсын хянан шалгах комисс гэж нэрлэхээр шийдвэрлэжээ. 

1972 оны 10 дугаар сарын 19-нд БНМАУ-ын Ардын Их хурлын тэргүүлэгчдийн зарлигаар БНМАУ-ын Ардын хянан шалгах байгууллагыг байгуулж Сайд нарын зөвлөлийн хянан шалгах комиссыг татан буулгажээ.

Ардын хянан шалгах хороог БНМАУ-ын АИХ-аас байгуулахаар Үндсэн хуульд тусгаж, Ардын хяналт шалгалтын тухай хуулийг 1980 онд батлан мөрдүүлж байжээ. Энэ үеийн “БНМАУ-ын Ардын хянан шалгах хорооны системд АХШХ-ны дарга, орлогч дарга, МХЗЭ, МҮЭ, хэвлэл мэдээлэл, хоршооллын байгууллагын удирдах ажилтнуудыг оролцуулсан 13 гишүүн, 3 газар, 4 хэлтэс, 50 гаруй орон тоотой төв аппарат ажиллаж байсны зэрэгцээ 18 аймаг Улаанбаатар, Дархан хот, Улаанбаатар хотын 4 район, Улаанбаатар төмөр замд Ардын хянан шалгах хороо байгуулагдаж, орон нутагт 90 гаруй орон тооны ажилтантай, үйлдвэр, албан газар 1027-2683 ардын хянан шалгах групп, Хөдөө аж ахуйн нэгдэл, сангийн аж ахуй түүний салбар нэгжид 1930-2487 хүртэл ардын хянан шалгах пост, ардын хянан шалгах групп, постод 26550-30900 хүн сонгогдон”1 ажиллаж байжээ.

1990 онд БНМАУ-ын Ардын Их Хурлын 29 тоот тогтоолоор Ардын хянан шалгах байгууллагыг татан буулгаж Сайд нарын Зөвлөлийн дэргэд хянан байцаах газар байгуулжээ.

Монгол орны өнөөгийн нийгэм, улс төр, эдийн засгийн шинэтгэлийн хэв маягт нийцүүлэн 1995 онд Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийг гарган мөрдүүлж 1995 оны 6 дугаар сард Монгол Улсын Их хурлаас Төрийн хянан шалгах хороог байгуулснаар ардчилсан төрийн тогтолцооны төрийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг бие даан явуулах байгууллага шинээр бий болсон юм.


Улаанбаатар хотын хянан шалгах байгууллагын тухай

Судалгаачдын бүтээлээс харахад 1972 оноос өмнө Улаанбаатар хотод бие даасан хянан шалгах байгууллага байгаагүй гэж үзэхээр байна. 1972 онд Ардын хянан шалгах байгууллагыг байгуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан Улаанбаатар хот, түүний 4 районд Ардын хянан шалгах хороо байгуулагдсан нь энэ байгууллагын түүхийн эхлэл байжээ.

Улаанбаатар хотын Ардын хянан шалгах хорооны анхны даргаар С.Цэрэнпил ажиллажээ. Тэрээр энэ албыг 1972-1979 он хүртэл хашжээ. 

1979 онд Ж.Хорлоо Улаанбаатар хотын Ардын хянан шалгах хорооны даргаар томилогдож 1990 он хүртэл ажилласан байна. Ж.Хорлоо нь Улсын Ардын хянан шалгах хорооны гишүүнээр мөн хугацаанд ажиллажээ.

Энэ үеийн хянан шалгах байгууллага нь улс олон нийтийн хяналтын нэгдмэл системд тодорхой байр суурь эзэлж, мал маллах, газар тариалан эрхлэхээс эхлээд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны бүхий л шатанд хяналт тавих явдлыг чухалчилж, иргэд нийгмийн ёс дэглэмд харш үзэгдэлтэй идэвхтэй тэмцэх, иргэний үүргээ нарийн чанд биелүүлэхэд чиглэгдэж байснаараа онцлогтой юм.


Нийслэлийн хянан шалгах хорооны тухай

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан 1995 оны 9 дүгээр сард Нийслэлийн хянан шалгах хорооны даргаар Түдэвийн Билэгтийг томилсон байна.
Нийслэлийн хянан шалгах хорооны даргын санал болгосны дагуу хорооны гишүүнээр Хууль зүйн дэд сайд Дуламын Сугар, Татварын Ерөнхий газрын дэд дарга Балжиннямын Норжинлхам, Сангийн яамны бүртгэл мэдээллийн хэлтсийн дарга Чогмаагийн Дашням, Ихтэнгэр цогцолборын дарга Жигмэдийн Хорлоо нарыг нийслэлийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1995 оны 58 тоот тогтоолоор томилжээ. 


Т.Билэгт өөр ажилд шилжих болсонтой холбогдуулан Төрийн хянан шалгах хорооны газрын даргаар ажиллаж байсан Данаагийн Цэрэндашийг 2000 оны 10 сард Нийслэлийн хянан шалгах хорооны даргаар томилжээ.

Зарим гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа дууссантай холбогдуулан Б.Норжинлхам, Ж.Хорлоо, Д.Сугар нарыг хорооны гишүүнээс чөлөөлж Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын ажилтан Нямаагийн Оргодол, Санхүү эдийн засгийн яамны хэлтсийн дарга Рэнчингийн Батжаргал, Тагнуулын ерөнхий газрын ажилтан Гэндэнжамцын Цэрэнпунцаг нарыг Нийслэлийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2001 оны 147 тоот тогтоолоор томилжээ.

Нийслэлийн хянан шалгах хороо 1995 –2002 онд давхардсан тоогоор 116 салбар 850 гаруй байгууллага, 3017 албан тушаалтныг хамруулан хяналт шалгалтын ажил хийж, 10866.7 сая төгрөгийн төлбөр зөрчил илрүүлж, 2617.4 сая төгрөгийг улсын төсөвт оруулж, 8223.4 сая төгрөгийн зөрчлийг арилгуулж 118 албан тушаалтантай холбогдох 1102.1 сая төгрөгийн асуудлыг хуулийн байгууллагад өгч шийдвэрлүүлсэн ба 17 хүнд ёс зүйн дүгнэлт гаргаж, 21028.1 сая төгрөгөөр төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх, 16729.2 сая төгрөгөөр төсвийн үр ашгийг дээшлүүлэх санал гаргажээ.


Төрийн аудитын байгууллагын тухай

Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль шинээр батлагдсанаар Засгийн газар, яам, агентлаг, төсвийн байгууллагын санхүүгийн тайланд жил тутам аудит хийж баталгаажуулах үүрэг Төрийн хянан шалгах байгууллагад шинээр оногдсон билээ.

Түүнчлэн дэлхийн 173 орны хянан шалгах байгууллагыг эгнээндээ нэгтгэсэн Хянан шалгах дээд байгууллагуудын Олон улсын байгууллага /ИНТОСАИ/-аас баталсан Лимагийн тунхаглалын үзэл санаанд тулгуурлан төрийн хяналт шалгалтыг зах зээлийн эдийн засгийн харилцаатай орнуудын төрийн хянан шалгах байгууллагын үйл ажиллагааны жишигт ойртуулах шаардлагыг харгалзан Улсын Их Хурлаас Төрийн аудитын тухай хуулийг 2003 оны 1 сард батлан мөн сарын 10-наас мөрдүүлсэн юм.

Дэлхийн улс орнуудад байдаг төрийн хянан шалгах байгууллагын үндсэн тогтолцоонуудаас ерөнхий аудиторын тогтолцооны загвар хуулийг иш үндэс болгон энэ хуулийг гаргажээ.

Төрийн аудитын тухай хууль батлагдсанаар төрийн хянан шалгах байгууллагад үйл ажиллагааны чиглэл болон бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт орсон болно. 

УИХ-аас Монгол Улсын Ерөнхий аудитороор Л.Жавзмаа, Ерөнхий аудиторын орлогчоор Б.Батбаяр нарыг тус тус анхтомилжээ. Ийнхүү Төрийн аудитын байгууллага байгуулагдснаар хийх ажлын агуулга, арга барилд өөрчлөлт гарч гүйцэтгэлийн ба санхүүгийн аудит хийдэг болов.


Нийслэлийн Аудитын газрын тухай 

Монгол Улсын Их Хурал 2003 оны 1 дүгээр сарын 3-ний өдөр Төрийн аудитын тухай хуулийг баталснаар төрийн хөндлөнгийн хяналтын хараат бус байгууллагын хууль эрхийн үндэс шинэчлэгдэж байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт өөрчлөгдөж Зөвлөлийн тогтолцооноос Ерөнхий аудиторын тогтолцоонд шилжсэн.

Төрийн аудитын тухай хуульд заасны дагуу Нийслэлийн ИТХ-ын даргатай зөвшилцөн Монгол Улсын Ерөнхий Аудитор Монгол Улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч Данаагийн Цэрэндашийг Нийслэлийн ерөнхий аудитороор 2003 оны 1 дүгээр сарын 17-ноос томилжээ.

Нийслэлийн Ерөнхий аудиторын 01 тоот тушаалаар Нийслэлийн аудитын газрын бүтэц, орон тоог, 02 тоот тушаалаар ажилтнуудыг Нийслэлийн аудитын газрын зохих албан тушаалд томилсноор Нийслэлийн аудитын газар байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа эхэлсэн.

Нийслэлийн аудитын газрыг аудитын хэлтэс, тамгын хэлтэстэйгээр зохион байгуулж, ахлах шинжээчээр Д.Бишүүгарам, хуулийн зөвлөхөөр Д.Ичин, аудитороор Т.Сарантуяа, А.Саранцэцэг, Ж.Цэнд, шинжээчээр Ч.Сэндмаа, Д.Чулуунбаатар, Ч.Нямдорж, П.Сэрсмаа, С.Лхагвасүрэн, Б.Хөхөө, П.Эрдэнэчимэг, С.Хажид нар ажиллажээ.

2009 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 11 тоот тушаалаар Нийслэлийн ерөнхий аудитор Д.Цэрэндашийг улируулан томилсон.

Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын 2013 оны 02 дугаар сарын 07 –ны өдрийн 48 тоот тушаалаар Данаагийн Цэрэндашийг Нийслэлийн ерөнхий аудитор албан тушаалаас чөлөөлөв.

Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын 2013 оны 02 дугаар сарын 07 –ны өдрийн 49 тоот тушаалаар Цэмбэлийн Очирбатыг Нийслэлийн Ерөнхий аудитороор 2013 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн томилсон.

Төрийн аудитын тухай хуульд 2013 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулж Төрийн аудитын байгууллагууд босоо тогтолцоонд шилжиж нийслэл, аймгуудын аудитын газрууд нь Үндэсний аудитын газрын харьяа байгууллага болон зохион байгуулагдлаа.

Уг бүтцийн өөрчлөлттэй холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2014 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 24 тоот тушаалаар Нийслэлийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитороор Цэмбэлийн Очирбатыг, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2014 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 47 тоот тушаалаар дэд дарга Т.Сарантуяа болон бусад ажилтнуудыг тус тус ажилд томиллоо.

Нийслэлийн Аудитын газар үйл ажиллагаандаа Төрийн аудитын тухай хууль, төрийн хяналт шалгалтын стандарт, уг стандартыг хэрэглэх аргачилсан зөвлөмж, төрийн аудитын байгууллагын ажилтны ёс зүйн дүрэм холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөж байна.

Нийслэлийн аудитын газар аудитын хэлтсийг санхүүгийн аудитын, гүйцэтгэлийн аудитын гэж төрөлжсөн багтайгаар зохион байгуулж гүйцэтгэлийн аудит, санхүүгийн тайлангийн аудитыг мэргэшсэн ажилтнууд хийж ирсэн нь төрийн аудитын байгууллагуудаас анхных болсон.

Төсвийн тогтвортой байдлын, Төсвийн, Сонгуулийн, Төрийн аудитын тухай хуулиудад өөрчлөлт орсноор аудитын байгууллагын чиг үүрэг нэмэгдэж шинэ шинэ аудит хийх шаардлагатай болсоноос байгууллагын орон тоо, төсвийг нэмэгдүүлж, гадаадын Түншийн үнэлгээний багаас Үндэсний аудитын газарт өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 2014 онд байгууллагынхаа бүтэц зохион байгуулалтад өөрчлөлт оруулж Нийслэлийн аудитын газар 50 орон тоотой ажиллахаар зохион байгуулж байсан байна.

Нийслэлийн Ерөнхий аудитороос Төрийн аудитын тухай хуульд заасан бvрэн эрхээ хэрэгжvvлэхэд эрх зvйн vндэслэлтэй шийдвэр гаргахад нь зөвлөх, туслах vvрэгтэй удирдлагын зөвлөлийг шинэчлэн батлав. Удирдлагын зөвлөлийн бvрэлдэхvvнд Нийслэлийн аудитын газрын дэд дарга, аудитын болон тамгын хэлтсийн дарга нар, аудитын менежерүүд, бусад нийт 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Манайд ажиллаж байгаа ажилтнуудын эзэмшсэн мэргэжлийн 36 хувь нь 2-3 мэргэжилтэй, давхардсан тоогоор нягтлан бодогч 38, хууль эрх зүйч 6, инженер 4, эдийн засагч 13, бусад мэргэжилтэнтэй 9 ажилтан байна. Мэргэжлийн зэргийн хувьд 26 мэргэшсэн нягтлан бодогч, 1 төсөвчин, 1 үнэлгээчин, нийт ажилтнуудын 65 хувь нь магистр, 6 хувь нь магистрантурт суралцаж байна.

Манай ажилтнуудын хөдөлмөр зүтгэлийг үнэлж төрийн одон медалиар 6 ажилтан, харъяа газрын шагналуудаар 29 ажилтан шагнуулсан байна.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 10.2 “Энэ хуулийн 10.1-д заасан төсөвт ажилтнуудын мэргэшил, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, байгууллагын хөрөнгө оруулалтад шаардагдах хөрөнгийг тусгана” гэсний дагуу 21 ажилтаны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэсэн.

Системийн хэмжээнд 2004, 2005, 2008, 2009 онуудад шалгарч Үндэсний аудитын газрын“Өргөмжлөл”-өөр шагнуулсан. 2010, 2011, 2012, 2013 оны ажлаараа Төрийн Аудитын орон нутгийн байгууллагуудыг тэргүүлж “ХҮНДЭТ ӨРГӨМЖЛӨЛ” болон “Тэргүүлсэн хамт олон” хаягаар шагнуулсан.

Ажилтнуудынхаа мэдлэг мэргэжлийг байнга дээшлүүлэх хууль, стандартын шаардлагын дагуу 2007 онд “Сургалтын хөтөлбөр” баталж, түүнийг мөрдөж байна. Тухайлбал: 2003 онд 10, 2004 онд 19, 2005 онд 10, 2006 онд 11, 2007 онд 13, 2008 онд 10, 2009 онд 10, 2010 онд 7, 2011 онд 11, 2012 онд 6, 2013 онд 8 сургалтанд ажилтнууд хамрагдсан байна.

Төрийн аудитын байгууллагын ажилтан Мэргэжлийн тасралтгүй сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсан сэдвээс сонголт хийж 2 жилийн хугацаанд 80 цагийг хангах ёстой. Хөтөлбөрийг ажилтнууд хэрэгжүүлж 2009-2013 онд 100-216 цагийн сургалтад хамрагдаж бүрэн хангасан байна.

ҮАГ-аас 2007, 2009 онд авсан ажилтнуудын мэргэжлийн тvвшин тогтоох шалгалтад хамт олноороо “хангалттай” гэсэн vнэлгээ авсан.

Түншийн үнэлгээгээр өгсөн зөвлөмжийн хүрээнд ММНБИ ,МУИС-ийн Эдийн засгийн сургууль, Далай ван аудит ХХК, МУИС-ын Газар зүй-геологийн сургуулийн Хот төлөвлөлт-газрын менежментийн тэнхимтэй хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурж хамтран ажиллаж байна.

Ажилтнууд 2003-2013 оны байдлаар 41 удаагийн гадаадын сургалт, танилцах аян, дотоодын 75 удаагийн сургалтад хамрагджээ.

Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хууль, Санхүү эдийн засгийн сайдын 2002 оны 12 дугаар сарын 364 тоот тушаалын дагуу Нийслэлийн аудитын газрын ерөнхий аудитор үр дүнгийн гэрээг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргатай байгуулж ажиллаа.Энэ хугацаанд жил бүр бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн тайланг хугацаанд нь НИТХ-ын даргад тушааж үр дүнгийн гэрээг 89.4-99.5 баллын үнэлгээтэй хэрэгжүүлж гэрээнд заасан үүргээ “бүрэн хангалттай” биелүүлж ажиллаж байна.

2003-2013 онд 286 гүйцэтгэлийн аудит, 6 нийцлийн аудит, 17 эрсдлийн аудит, 593 санхүүгийн тайланд аудит хийж, гэрээгээр 845 санхүүгийн тайланд аудит хийлгэжээ. 2003-2011 онд гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн зөвлөмж 2934, үүнээс хэрэгжсэн 2477, санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар өгсөн зөвлөмж 2963, үүнээс хэрэгжсэн 2162байна. Санхүүгийн тайлангийн аудитаар 625512.5сая төгрөгийн зөрчил илрүүлж 80 гаруй хувийг залруулсан, 2003-2013 онд тогтоосон акт 17647.3сая, үүнээс барагдуулсан 76,7 хувь буюу 13536.4 сая төгрөг, өгсөн албан шаардлага 390517.8, үүнээс барагдуулсан 89,4 хувь буюу 349336.3 сая төгрөг байна. 2008-2013 оны аудитын үр өгөөж 6587.1-105305.4 сая төгрөг буюу төсвийн нэг төгрөгт ногдох үр өгөөж 126.85 төгрөг байсан байна.

Нийслэлийн аудитын газар 2003 оноос хойш жил бүр төсвийн төсөлд санал өгч, түүнийг НИТХ хэлэлцэж зарим саналыг төсөвт тусгадаг. 2003 оноос хойшхи 10 жилийн байдлаар нийслэлийн төсвийн төсөлд орлого нэмэгдүүлэхээр 38486.8 сая төгрөгийн санал өгч үүнээс 57.7 хувь буюу 30177 сая төгрөг, зардал бууруулахаар 2743.4 сая төгрөгийн санал өгч 46.9 хувь буюу 4433сая төгрөгийг тус тус төсөвт тусгаж хэрэгжүүлсэн байна.

НАГ 2004 оноос эхлэн Германы техник хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн төслийн хүрээнд 20.0 сая төгрөгийн цахим техник хэрэгсэл авч, өөрийн бие даасан цахим дотоод сүлжээтэй болж ажилтнууддаа онлайнаар мэдээлэл дамжуулж, байнгын мэдээллийн сантай болсны зэрэгцээ мөн оноос өөрийн “Вэб” сайтыг цахим сүлжээнд байрлуулж хэрэглэгчдийг аудитын болон бусад шаардлагатай мэдээллээр хангаж байна.Түүнд 2014 оны 03 дугаар сарын байдлаар 100822 хэрэглэгч орж танилцсан байна. Энэ нь 2004 оноос хойших хугацаанд жилд ойролцоогоор 11202 хэрэглэгч хандаж мэдээлэл авч байна гэсэн үг юм.

Үндэсний аудитын газраас үйл ажиллагаандаа хэрэглэхийн зөвлөсөн 3 цахим програм хангамжийг бүрэн нэвтрүүлсний зэрэгцээ өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан Санхүүгийн тайлангийн систем, аудитор, шинжээчдэд санхүүгийн аудит хийхэд бүх шатанд туслах NAG STAB програм, номын сангийн програмуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ашиглаж байна.

МЭДЭЭ

2019.09.01

МЭДЭЭЛЭЛ Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын city.audit.mn (http://city.audit.mn/) цахим хуудсанд 2019.09.01-ны өдрөөс эхлэн мэдээ, мэдээлэл байршуулахаа...

2019.08.30

МЭДЭЭЛЭЛ Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, Төсвийн тухай хуулийн...

2019.07.23

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон...

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

ӨНӨӨДӨР:1
ӨЧИГДӨР:21
7 ХОНОГТ:120
САРД:22
НИЙТ:216162