sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

Тамгын хэлтсээс мэдээлж байна 2013.03.07

 Санхүүгийн аудитын албаны I, II, III, IV багууд Төрийн аудитын тухай хуулийн 15.2, Төсвийн тухай хуулийн 8.9.1 дахь заалтын дагуу орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын 2012 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд баталгаажуулах аудит хийж аудитын тайлан, гэрчилгээг байгууллагуудын удирдлагад гардуулан өглөө. Үүнд:

 • Нийслэлийн Хөдөө аж ахуйн газар
 • Нийслэлийн Агаарын чанарын алба
 • Нийслэлийн Авто замын газар
 • Хүүхэд сургалт хүмүүжлийн тусгай төв
 • Мэдээлэл технологийн газар
 • Нийслэлийн Архивын газар
 • Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар
 • Нийслэлийн Байгаль хамгаалах газар
 • Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар
 • Амьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн төв
 • Нийслэлийн газрын алба
 • Нийтлэг үйлчилгээний газар
 • Нийслэлийн захирагчийн ажлын албаны Хот тохижилтын зардал

Нийслэлийн боловсрол, эрүүл мэнд, соёл, спортын байгууллагын санхүүгийн нэгдсэн тайлан, нийслэл, дүүргүүдийн санхүүгийн нэгдсэн тайланд баталгаажуулах аудит хийгдэж байна.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2009 оны 108 тоот тушаалаар баталсан “Аймаг, нийслэлийн аудитын газраас гэрээгээр аудит хийлгэх журам” болон гурван талт гэрээний дагуу орон нутгийн өмчит болон өмчийн оролцоотой 66 аж ахуйн нэгж, 71 улсын төсвийн байгууллагуудын 2012 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд 17 аудитын компаниуд санхүүгийн тайланд баталгаажуулах аудит хийж байна.

АУДИТЫН ХЭЛТЭС 

МЭДЭЭ

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

2019.06.24

2019.06.24

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ НИТХ-ын захиалга, НТАГ-ын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний хүрээнд Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд “Улаанбаатар смарт карт”ХХК-ний үйл...

2019.06.18

2019.06.18

АХЛАХ АУДИТОРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЛДРЫГ ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА НТАГ-ын хамт олон тус газрын гүйцэтгэлийн...

2019.06.18

МЭДЭЭ УИХ-ын ТБХ-ны 2018 оны 01 дүгээр тогтоол, ҮАГ-ын 2019 онд хийх...

ӨНӨӨДӨР:11
ӨЧИГДӨР:12
7 ХОНОГТ:106
САРД:369
НИЙТ:210281