sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

Тамгын хэлтсээс мэдээлж байна 2013.06.14

 

Нийслэлийн аудитын газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Төрийн аудитын байгууллагын ажилтны мэргэжлийн тасралтгүй сургалтын хөтөлбөрийн дагуу ажлын байрны 46 цагийн сургалтыг зохион байгуулж, бүх ажилтнууд хамрагдаж байна. Үүнд:

  1. 2013 оны 6 дугаар сар 11-ний өдөр: Авилгатай тэмцэх газрын ажилтан н.Дэлгэрбаяр “Нийтийн албанд нийтийн болон ашиг сонирхолыг зохицуулах, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” хуулийн талаар,2013-06-14.1
  2. Үндэсний Аудитын Газрын арга зүйч Д.Энхболд “Судалгааны аргууд, түүнийг аудитад ашиглах нь”
  3. 2013 оны 6 дугаар сарын 12-ний өдөр Үндэсний аудитын газрын менежер Х.Баярмаа “ Гүйцэтгэлийн аудитын гүйцэтгэл, тайлагналын үе шат, зөвлөмж боловсруулах нь”
  4. 2013 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр Эдийн засгийн ухааны доктор Р.Батжаргал “Санхүүгийн тайлан бэлтгэх, тодруулга, Санхүүгийн тайлангийн зорилгоор үнэлгээ хийх арга зүй”2013-06-14.2
  5. 2013 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр Төрийн албаны зөвлөлийн ахлах мэргэжилтэн Д.Баатарсайхан “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй”,2013-06-14.3
  6. Үндэсний Аудитын Газрын менежер Ц.Батбаяр “Санхүүгийн аудитын тухай”

2013-06-14.4

ТАМГЫН ХЭЛТЭС 

МЭДЭЭ

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

2019.06.24

2019.06.24

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ НИТХ-ын захиалга, НТАГ-ын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний хүрээнд Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд “Улаанбаатар смарт карт”ХХК-ний үйл...

2019.06.18

2019.06.18

АХЛАХ АУДИТОРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЛДРЫГ ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА НТАГ-ын хамт олон тус газрын гүйцэтгэлийн...

2019.06.18

МЭДЭЭ УИХ-ын ТБХ-ны 2018 оны 01 дүгээр тогтоол, ҮАГ-ын 2019 онд хийх...

ӨНӨӨДӨР:11
ӨЧИГДӨР:12
7 ХОНОГТ:106
САРД:369
НИЙТ:210281