sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

Тамгын хэлтсээс мэдээлж байна 2013.09.13

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15.2, Төсвийн тухай хуулийн 8.9.1, 8.9.2, 8.9.3, 8.9.8 дахь заалтын дагуу нийслэл, дүүргийн улс, орон нутгийн төсвийн байгууллагууд, орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд баталгаажуулах аудит хийх ажлын хүрээнд Нийслэлийн ерөнхий аудиторын баталсан төлөвлөгөөний дагуу 2013 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланд явцын аудит хийгдэж байна.

Үүнд: Нийслэл, дүүргийн Цагдаа, Онцгой байдал, Татвар, Статистик, Прокурор, Боловсрол, Эрүүл мэнд, Соёл, Спорт зэрэг улсын төсвийн байгууллагууд, нийслэл, дүүргүүдийн орон нутгийн төсөвт байгууллагууд, орон нутгийн өмчит 36-н аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүгийн тайланг хамруулж байна.

АУДИТЫН ХЭЛТЭС 

МЭДЭЭ

2019.09.01

МЭДЭЭЛЭЛ Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын city.audit.mn (http://city.audit.mn/) цахим хуудсанд 2019.09.01-ны өдрөөс эхлэн мэдээ, мэдээлэл байршуулахаа...

2019.08.30

МЭДЭЭЛЭЛ Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, Төсвийн тухай хуулийн...

2019.07.23

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон...

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

ӨНӨӨДӨР:17
ӨЧИГДӨР:14
7 ХОНОГТ:31
САРД:314
НИЙТ:211719