sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

Тамгын хэлтсээс мэдээлж байна 2013.09.13

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15.2, Төсвийн тухай хуулийн 8.9.1, 8.9.2, 8.9.3, 8.9.8 дахь заалтын дагуу нийслэл, дүүргийн улс, орон нутгийн төсвийн байгууллагууд, орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд баталгаажуулах аудит хийх ажлын хүрээнд Нийслэлийн ерөнхий аудиторын баталсан төлөвлөгөөний дагуу 2013 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланд явцын аудит хийгдэж байна.

Үүнд: Нийслэл, дүүргийн Цагдаа, Онцгой байдал, Татвар, Статистик, Прокурор, Боловсрол, Эрүүл мэнд, Соёл, Спорт зэрэг улсын төсвийн байгууллагууд, нийслэл, дүүргүүдийн орон нутгийн төсөвт байгууллагууд, орон нутгийн өмчит 36-н аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүгийн тайланг хамруулж байна.

АУДИТЫН ХЭЛТЭС 

МЭДЭЭ

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

2019.06.24

2019.06.24

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ НИТХ-ын захиалга, НТАГ-ын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний хүрээнд Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд “Улаанбаатар смарт карт”ХХК-ний үйл...

2019.06.18

2019.06.18

АХЛАХ АУДИТОРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЛДРЫГ ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА НТАГ-ын хамт олон тус газрын гүйцэтгэлийн...

2019.06.18

МЭДЭЭ УИХ-ын ТБХ-ны 2018 оны 01 дүгээр тогтоол, ҮАГ-ын 2019 онд хийх...

ӨНӨӨДӨР:11
ӨЧИГДӨР:12
7 ХОНОГТ:106
САРД:369
НИЙТ:210281