sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2018 он  | 2017 он  | 2016 он | 2015 он | 2014 он | 2013 он   2012 он  | 2011 он  | 2010 он  | 2009 он  | 2008 он  | 2007 он

 

 2010 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ

 

1

Нийслэлийн Хүүхдийн төлөө газрын үйл ажиллагааны үр дүнд 2008 онд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилт"-д хийсэн давтан аудитын тайлан.

2

Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар,Халамжийн үйлчилгээний газрын үйл ажиллагаанд давхардал байгаа эсэхэд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан.

3

Гудамжны гэрэлтүүлэг,газрын хянан баталгааны зардлуудын гүйцэтгэлд хийх гүйцэтгэлийн аудит.

4

Орон сууцны санхүүжилтийн корпорацийн зарим үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудит.

5

Нийслэлийн нийтийн тээврийн газрын менежментийн үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудит.

6

Нийслэлийн авто замын газрын 2009 оны зарим үйл ажиллагааны үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудит.

7

Баянзүрх дүүргийн Гачуурт тосгон дахь халаалтын 23 дугаар зуухыг ажиллуулах менежментийн гэрээ үнэн зөв хийгдсэн эсэхийг тодруулах мэдээллийн дагуу хийсэн аудит.

8

Боловсролын салбарын төсвийн төлөвлөлт, санхүүжилт үр нөлөөтэй эсэх”-д хийсэн аудитын тайлан

9

Нийслэл, дүүргийн татварын албадын Үл хөдлөх эд хөрөнгийн татварын хуулийн хэрэгжилт, 2009 оны орон нутгийн төсвийн орлогын төвлөрүүлэлтийн үр дүн”-д хийсэн аудитын тайлан

10

Нийслэлийн автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварыг зохих журмын дагуу бүрэн бүрдүүлсэн эсэх”-д хийсэн аудитын тайлан

11

2008 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, Улсын төсөв, МУХС-гийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх эрх нь нийслэлд шилжиж ирсэн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, үр дүнд гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилт үр дүн, үр өгөөж”-д хийсэн аудитын тайлан

12

Нийслэлийн мэдээллийн технологийн газрын үндсэн чиг үүргийн хэрэгжилтийн үр дүн”-д хийсэн аудитын тайлан

13

Нийслэлийн орон сууц хувьчлалын товчооны 2009 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитад хийсэн чанарын хяналт”-д хийсэн аудитын тайлан

14

Нийслэл, дүүргийн биеийн тамир спортын хороодын 2008 оны зарим үйл ажиллагааны үр дүн"-д 2009 онд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийн үр дүнд хийх давтан аудитын тайлан

15

Улаанбаатар хот дахь гаалийн газраас улсын төсвийн орлогыг бүрдүүлэх үүргээ үр нөлөөтэй хэрэгжүүлсэн эсэхэд хийх гүйцэтгэлийн аудитын тайлан

16

Нийслэлийн Засаг даргын хүсэлтээр “Монголын Хотуудын холбооны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнд” хийсэн гүйцэтгэлийн аудит

МЭДЭЭ

2019.09.01

МЭДЭЭЛЭЛ Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын city.audit.mn (http://city.audit.mn/) цахим хуудсанд 2019.09.01-ны өдрөөс эхлэн мэдээ, мэдээлэл байршуулахаа...

2019.08.30

МЭДЭЭЛЭЛ Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, Төсвийн тухай хуулийн...

2019.07.23

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон...

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

ӨНӨӨДӨР:1
ӨЧИГДӨР:21
7 ХОНОГТ:120
САРД:22
НИЙТ:216162