sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2018.05.15

“ТӨСВИЙН ЗАХИРАГЧДЫН САНХҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬ СЭДЭВТ ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

            Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9 дэх заалтад заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд нийслэл, дүүргийн улс, орон нутгийн төсвийн байгууллагууд болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн 2017 оны санхүүгийн тайланд аудит хийж дууссантай холбогдуулан Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай хамтарч “Төсвийн захирагчдын санхүүгийн хариуцлагыг дээшлүүлэх нь” сэдэвт зөвлөгөөнийг 2018 оны 5 дугаар сарын 11-нд төсвийн шууд болон төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт зориулан зохион байгууллаа.

            Зөвлөгөөнд Монгол улсын Ерөнхий аудиторын орлогч С.Оюунбилэг, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч, нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч С.Батболд, ҮАГ-ын Санхүүгийн аудитын газрын захирал, тэргүүлэх аудитор Ц.Наранчимэг, Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор С.Энхбаатар, Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн газрын дарга Ч.Чимэдсүрэн, Төрийн сангийн газрын дарга М.Батхуяг, 9 дүүргийн ИТХ-ын дарга болон Засаг дарга нар, НТАГ-ын дэд дарга, тэргүүлэх аудитор Б.Баттуяа, хэлтсийн дарга бөгөөд аудитын менежер, ахлах аудиторууд, Нийслэлийн ЗДТГ-ын дарга М.Отгонбаяр, Нийслэлийн ИТХ-ын ажлын албаны дарга Б.Батбямба, нийслэл, дүүргийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд, Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын дарга нарын зэрэг албаны хүмүүс оролцлоо.

            Зөвлөгөөнд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд нээж үг хэлж, дараах албаны хүмүүс илтгэл тавьж хэлэлцүүллээ. Үүнд:

  • МУЕА-ын орлогч “ТАБ-аас СТА-ын талаар баримталж буй бодлого”;
  • НТАГ-ын дарга, тэргүүлэх аудитор “Төсвийн захирагчдын санхүүгийн хариуцлагыг дээшлүүлэх нь”;
  • Сангийн яамны газрын дарга нар “НББл, хөрөнгийн дахин үнэлгээ, хараат бус аудитын бодлого, чиглэл”, “Төрийн сангийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох талаар төрөөс баримтлаж буй бодлого”;
  • НИТХ- ын ажлын албаны дарга “Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын эрх зүйн орчин, төсвийн зарцуулалт”;
  • Чингэлтэй, Багануур дүүргийн Засаг дарга нар “Дүүргийн төсвийн ерөнхий захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийх үед гарч байгаа асуудал, түүнийг шийдвэрлэх талаар”, “Орон нутгийн нөөц хөрөнгийн төлөвлөлт, зарцуулалт, тайлагналын талаар”;
  • НЗДТГ-ын СТСХ-ийн дарга “Нийслэлийн төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалт, НББ, санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан гаргах явцад гарч буй хүндрэлтэй асуудлууд”;
  • НӨХГ-ын дарга “Орон нутгийн өмчийн бүтэц, хөрөнгийн хөдлөлийг санхүүгийн тайланд хэрхэн тулгах, цаашид анхаарах асуудлууд”;

            Нийслэл, дүүргийн улс, орон нутгийн төсвийн байгууллага болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжийн дарга, ерөнхий нягтлан бодогч зэрэг нийт 133 байгууллагын 287 удирдах ажилтнууд оролцож, илтгэлтэй холбоотой асуулт асууж, санал бодлоо солилцлоо.

            Зөвлөгөөнөөс төсвийн шууд болон ерөнхийлөн захирагч нарт дараах асуудлуудыг цаашид анхаарч ажиллах зөвлөмж гаргасан. Үүнд:

Санхүүгийн албан тушаалтан, гүйцэтгэх ажилтнуудын хувьд гүйлгээний анхан шатны баримтуудыг бүрдүүлэхээс эхлээд санхүүгийн тайлан гаргах хүртэл бүх шатанд хянамгай байдлыг эрхэмлэж ажиллах, хууль тогтоомжийн шаардлагуудыг байнга санаж мөрдөх ажиллагааг хэвшил болгох;

Төсвийн шууд болон ерөнхийлөн захирагч нарт хууль эрх зүйн мэдлэг, үүнээс төсөв санхүүтэй холбоотой хууль тогтоомжуудын талаарх мэдлэгээ дээшлүүлэх, үйл ажиллагааны төлөвлөлтөө сайжруулах, гэнэтийн, төлөвлөөгүй ажил, түүнийг дагасан санхүүжилт гаргах байдлыг багасгах;

Дээд шатны байгууллагуудтай ажиллах ажиллагаандаа өнгөрсөн онд дээд байгууллагаас шалтгаалсан алдаа, зөрчлүүдийг бүртгэж, улмаар холбогдох байгууллагуудад хүргэж, дахин ийм байдал гаргахгүй байхад анхаарах талаар хүсэлт гаргах.

Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох чиглэлд Сангийн яамнаас гаргасан журмуудад нийслэл, дүүргийн олон талт үйл ажиллагааны гэнэтийн төлөвлөөгүй асуудлууд, онцгой тохиолдлуудыг тусгаж байх, дунд шатны ТЕЗ-дын үйл ажиллагааг зохицуулсан хууль тогтоомжуудыг илүү уян хатан болгох, орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын эрх мэдлийн хүрээг илүү ойлгомжтой болгох.

            Нийслэл, дүүргийн удирдлагууд хууль журмуудыг чанд мөрдөж ажиллах шаардлагатайн хамтаар хууль, дүрэм, журам, зааварт шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг биечлэн хөөцөлдөх зөвлөмж өгсөн болно.

 Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар

2018.05.15 (1)2018.05.15 (2)2018.05.15 (3)2018.05.15 (4)

 

 

 

МЭДЭЭ

2019.07.23

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон...

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

2019.06.24

2019.06.24

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ НИТХ-ын захиалга, НТАГ-ын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний хүрээнд Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд “Улаанбаатар смарт карт”ХХК-ний үйл...

2019.06.18

2019.06.18

АХЛАХ АУДИТОРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЛДРЫГ ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА НТАГ-ын хамт олон тус газрын гүйцэтгэлийн...

ӨНӨӨДӨР:24
ӨЧИГДӨР:26
7 ХОНОГТ:149
САРД:593
НИЙТ:211062