sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2018.07.17

 

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГУУДЫГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

               Нийслэл дэх Төрийн Аудитын Газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд туссаны дагуу НИТХ-ын захиалгаар хийж гүйцэтгэсэн “Нийтийн эзэмшлийн талбайд зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад мөрдөх журам”-ын хэрэгжилт” болон “Нийтийн тээврийн зогсоолыг тохижуулах чиглэлээр хийсэн ажлуудын хэрэгжилт” сэдэвт нийцлийн аудитын тайлангуудыг НИТХ-д хүргүүллээ.

           Төрийн аудитын байгууллагууд нь иргэд, олон нийтийн эрх ашгийг хөндсөн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд туслах зорилгоор НИТХ-ын захиалгаар тодорхой сэдвүүдээр аудит хийж, Төрийн аудитын тухай хуулийн 7.4-т заасны дагуу ИТХ-д аудитын дүнг танилцуулдаг. Энэ оноос эхлэн аудитын дүнг ИТХ болон хороодоор албан ёсоор хэлэлцүүлдэг болж байгаа юм.

 

Р.Түмэн-Эрдэнэ

                              2018.07.17 1

МЭДЭЭ

2018.10.17

2018.10.17

ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ХИЙЖ БАЙНА МУ-ын Ерөнхий аудиторын баталсан удирдамжийн дагуу ҮАГ-ын чанарын...

2018.10.16

2018.10.16

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “ГАР БӨМБӨГ”-ИЙН АВАРГАА ШАЛГАРУУЛЛАА ...

2018.10.12

МЭДЭЭЛЭЛ “Нийслэл, дүүргийн төсвийн болон орон нутгийн өмчийн газруудын бүтэц, зохион байгуулалт, чиг...

2018.10.09

ТӨРИЙН САНГИЙН АСУУДЛААР ӨРГӨН САНАЛ АСУУЛГА НТАГ-ын энэ оны төлөвлөгөөнд туссаны дагуу “Төрийн...

2018.09.25

2018.09.25

ГЭРЭЭ СУНГАВ МУЕА-ын 2018 оны А/64 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хараат бус аудитын хуулийн этгээдийн хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх,...

ӨНӨӨДӨР:136
ӨЧИГДӨР:76
7 ХОНОГТ:330
САРД:957
НИЙТ:200141