sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2018.07.20

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2019 ОНД ХИЙХ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ ХИЙХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАГДЛАА

        ТАБ-аас 2018 оныг “Аудитын чанар, үр ашгийг дээшлүүлэх жил” болгон зарласны хүрээнд энэ онд хийсэн СТА-ын дүнгээр нийслэл, дүүргийн төсвийн захирагчдын санхүүгийн тайлангийн алдаа, зөрчлийн илрүүлэлт огцом өссөн. Үүний дагуу НТАГ-аас Нийслэлийн Засаг дарга болон холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулалтын нилээд арга хэмжээ авч хэрэгжүүллээ.

        НТАГ-аас 2019 онд хийх СТА хийх байгууллагын жагсаалт, аудит хийх хэлбэр батлагдлаа.

        2019 онд улс, орон нутгийн төсийн болон өмчит, оролцоот нийт 741 байгууллагын санхүүгийн тайланд аудит хийх бөгөөд үүнд  ТЕЗ 1, ТТЗ  10,  ТШЗ    662,    ТБОНӨААН  68  хамрагдана.

       Аудитын хэлбэрээр нь авч үзвэл, нийт тайлангийн 32.7%-д санал дүгнэлт гаргаж, 66.5%-ийг нь үе шатны хэсэгчилсэн аудитад хамруулж, 6 байгууллагад итгэл үзүүлж байгаа юм.

        ТАБ-ын дүгнэлтийн хувийн жингийн хувьд 10 ТТЗ-дын тайланд 100% санал дүгнэлт гаргах бөгөөд ТШЗ-дын тайлангийн 65.5%-д НТАГ санал дүгнэлт гаргах бол ТБОНӨААН-үүдийн тайлангийн 84.2%-д хараат бус аудитын компаниуд гэрээгээр аудит хийж санал дүгнэлт гаргана.

        Санал дүгнэлтийн хувийн жингээр хувьд ТТЗ-ид 100% санал дүгнэлтэд хамрагдах бол 662 ТШЗ-дын 483 буюу 73.0%-д нь нь үе шатны хэсэгчилсэн аудит хийх буюу түүвэрт хамруулна.

        Энэ онтой харьцуулахад дараа жил аудитын санал дүгнэлт гаргах байгууллага, үүнээс хараат бус аудитын компаниуд аудит хийх байгууллагын тоо нэмэгдэх юм.

 • нийт 741 байгууллагын санхүүгийн тайланд аудит – өнгөрсөн оноос 14-өөр илүү
 • Аудитын хэлбэрээр 
 • НТАГ -   133  байгууллага   –   17.9%           + 8
 • ХБАК-иуд гэрээгээр -   109 байгууллага     –   14.7%           + 25
 • итгэл үзүүлэх             -       6 байгууллага –     0.8%           - 5
 • үе шатны ажлыг хэсэгчлэн хийх -   493 байгууллага   –     66.5%.    -10
 • нийт байгууллага 1.9%, санал дүгнэлт 15.8% /үүнээс НТАГ-ын санал дүгнэлт 6.4%/-иар өссөн
 • түүвэрт хамрагдах болон итгэл үзүүлэх байгууллагын тоо буурсан
 • Төсвийн захирагчдын ангиллаар
 • 1 ТЕЗ, 10 ТТЗ   –       1.5%
 • 662 ТШЗ           –     89.3%
 • 68 ТБОНӨААН –     9.2%
 • Санал дүгнэлтийн хувийн жингээр
 • 10    ТТЗ-д              100% санал дүгнэлт
 • 662 ТШЗ-дын 483 буюу 73.0%-д нь түүвэр
 • ТАБ-ын дүгнэлтийн хувийн жингээр
 • 662  ТШЗ-дын    114      буюу      65.5%-д нь НТАГ
 • 68    ТБОНӨААН-үүдийн 48 буюу 84.2%-д нь ХБАК-иуд гэрээгээр
 • Гол нэмэгдсэн байгууллагууд – ҮАГ-аас өгсөн чиглэлийн дагуу томоохон ЕБСургуулиудын төлөөллийг оруулсан санал дүгнэлт өгч байна.

МЭДЭЭ

2019.09.01

МЭДЭЭЛЭЛ Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын city.audit.mn (http://city.audit.mn/) цахим хуудсанд 2019.09.01-ны өдрөөс эхлэн мэдээ, мэдээлэл байршуулахаа...

2019.08.30

МЭДЭЭЛЭЛ Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, Төсвийн тухай хуулийн...

2019.07.23

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон...

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

ӨНӨӨДӨР:23
ӨЧИГДӨР:19
7 ХОНОГТ:23
САРД:995
НИЙТ:214137