sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2018.08.22

 

“ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН” БОЛОН “ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ”-Д ХИЙХ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

  1. Үндэсний аудитын газрын 2018 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөө, Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн”-д хийх аудиттай холбогдуулан Нийслэл, дүүргийн ЗДТГ болон Нийслэл, дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газар, албадаас холбогдох судалгааг авч нэгтгэн ажиллаж байна.
  2. “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийх аудитын төлөвлөлтийн үе шатны өмнөх ажлууд хийгдэж байна.

 

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ХЭЛТЭС

МЭДЭЭ

2019.07.23

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон...

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

2019.06.24

2019.06.24

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ НИТХ-ын захиалга, НТАГ-ын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний хүрээнд Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд “Улаанбаатар смарт карт”ХХК-ний үйл...

2019.06.18

2019.06.18

АХЛАХ АУДИТОРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЛДРЫГ ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА НТАГ-ын хамт олон тус газрын гүйцэтгэлийн...

ӨНӨӨДӨР:24
ӨЧИГДӨР:26
7 ХОНОГТ:149
САРД:593
НИЙТ:211062