sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2018.08.29

ТӨРИЙН САНГИЙН ТОГТОЛЦОО, 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН”-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО

УИХ-ын Төсвийн Байнгын хорооны 2017 оны “ҮАГ-ын 2018 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв батлах тухай” 06 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/06 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө”, 2018 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдөр баталсан “Төрийн сангийн тогтолцоо, 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүн” аудитын нэгдсэн төлөвлөгөөгөөр хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт НТАГ-ын хурлын танхимд боллоо.

Тус үйл ажиллагаанд НТАГ-ын дарга, Тэргүүлэх аудитор С. Энхбаатар, Санхүүгийн аудитын хэлтсийн аудитын менежер, ахлах аудитор, аудиторууд, БЗД-ийн засаг даргын орлогч Д. Уламбаяр, БГД-ийн засаг даргын орлогч Г. Нарангэрэл, БХД-ийн тамгын газрын дарга Л. Санжийжамц болон Нийслэл, дүүргийн ЗДТГ-ын санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга, ерөнхий нягтлан бодогч нар оролцлоо.

Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааг явуулахдаа өөрийн нөөцийг үр ашигтай ашиглаж дэвшүүлсэн зорилго, зорилтоо хэрхэн биелүүлж, хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хэрхэн хангаж байгаад үнэлэлт, дүгнэлт өгч үр дүнг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулж, олон нийтэд мэдээлэхэд аудитын зорилт чиглэгдсэн.

Аудитыг дараах дэд зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх юм. Үүнд:

  • Төрийн сангийн нэгдсэн тогтолцоо оновчтой зохион байгуулагдсан эсэх
  • Төрийн сангийн үйл ажиллагаа үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа эсэх

Аудитад нийслэл, дүүргийн төрийн сан, төсвийн болон орон нутгийн өмчит, оролцоот байгууллагууд, төсвөөс санхүүжилт авч төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг хамруулна.

2018.08.29 12018.08.29 2

САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ХЭЛТЭС

МЭДЭЭ

2019.08.30

МЭДЭЭЛЭЛ Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, Төсвийн тухай хуулийн...

2019.07.23

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон...

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

2019.06.24

2019.06.24

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ НИТХ-ын захиалга, НТАГ-ын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний хүрээнд Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд “Улаанбаатар смарт карт”ХХК-ний үйл...

ӨНӨӨДӨР:21
ӨЧИГДӨР:13
7 ХОНОГТ:21
САРД:46
НИЙТ:211276