sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2018.08.29

ТӨРИЙН САНГИЙН ТОГТОЛЦОО, 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН”-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО

УИХ-ын Төсвийн Байнгын хорооны 2017 оны “ҮАГ-ын 2018 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв батлах тухай” 06 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/06 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө”, 2018 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдөр баталсан “Төрийн сангийн тогтолцоо, 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүн” аудитын нэгдсэн төлөвлөгөөгөөр хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт НТАГ-ын хурлын танхимд боллоо.

Тус үйл ажиллагаанд НТАГ-ын дарга, Тэргүүлэх аудитор С. Энхбаатар, Санхүүгийн аудитын хэлтсийн аудитын менежер, ахлах аудитор, аудиторууд, БЗД-ийн засаг даргын орлогч Д. Уламбаяр, БГД-ийн засаг даргын орлогч Г. Нарангэрэл, БХД-ийн тамгын газрын дарга Л. Санжийжамц болон Нийслэл, дүүргийн ЗДТГ-ын санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга, ерөнхий нягтлан бодогч нар оролцлоо.

Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааг явуулахдаа өөрийн нөөцийг үр ашигтай ашиглаж дэвшүүлсэн зорилго, зорилтоо хэрхэн биелүүлж, хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хэрхэн хангаж байгаад үнэлэлт, дүгнэлт өгч үр дүнг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулж, олон нийтэд мэдээлэхэд аудитын зорилт чиглэгдсэн.

Аудитыг дараах дэд зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх юм. Үүнд:

  • Төрийн сангийн нэгдсэн тогтолцоо оновчтой зохион байгуулагдсан эсэх
  • Төрийн сангийн үйл ажиллагаа үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа эсэх

Аудитад нийслэл, дүүргийн төрийн сан, төсвийн болон орон нутгийн өмчит, оролцоот байгууллагууд, төсвөөс санхүүжилт авч төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг хамруулна.

2018.08.29 12018.08.29 2

САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ХЭЛТЭС

МЭДЭЭ

2018.10.17

2018.10.17

ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ХИЙЖ БАЙНА МУ-ын Ерөнхий аудиторын баталсан удирдамжийн дагуу ҮАГ-ын чанарын...

2018.10.16

2018.10.16

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “ГАР БӨМБӨГ”-ИЙН АВАРГАА ШАЛГАРУУЛЛАА ...

2018.10.12

МЭДЭЭЛЭЛ “Нийслэл, дүүргийн төсвийн болон орон нутгийн өмчийн газруудын бүтэц, зохион байгуулалт, чиг...

2018.10.09

ТӨРИЙН САНГИЙН АСУУДЛААР ӨРГӨН САНАЛ АСУУЛГА НТАГ-ын энэ оны төлөвлөгөөнд туссаны дагуу “Төрийн...

2018.09.25

2018.09.25

ГЭРЭЭ СУНГАВ МУЕА-ын 2018 оны А/64 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хараат бус аудитын хуулийн этгээдийн хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх,...

ӨНӨӨДӨР:136
ӨЧИГДӨР:76
7 ХОНОГТ:330
САРД:957
НИЙТ:200141