sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2018.08.29

ТӨРИЙН САНГИЙН ТОГТОЛЦОО, 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН”-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО

УИХ-ын Төсвийн Байнгын хорооны 2017 оны “ҮАГ-ын 2018 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв батлах тухай” 06 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/06 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө”, 2018 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдөр баталсан “Төрийн сангийн тогтолцоо, 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүн” аудитын нэгдсэн төлөвлөгөөгөөр хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт НТАГ-ын хурлын танхимд боллоо.

Тус үйл ажиллагаанд НТАГ-ын дарга, Тэргүүлэх аудитор С. Энхбаатар, Санхүүгийн аудитын хэлтсийн аудитын менежер, ахлах аудитор, аудиторууд, БЗД-ийн засаг даргын орлогч Д. Уламбаяр, БГД-ийн засаг даргын орлогч Г. Нарангэрэл, БХД-ийн тамгын газрын дарга Л. Санжийжамц болон Нийслэл, дүүргийн ЗДТГ-ын санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга, ерөнхий нягтлан бодогч нар оролцлоо.

Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааг явуулахдаа өөрийн нөөцийг үр ашигтай ашиглаж дэвшүүлсэн зорилго, зорилтоо хэрхэн биелүүлж, хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хэрхэн хангаж байгаад үнэлэлт, дүгнэлт өгч үр дүнг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулж, олон нийтэд мэдээлэхэд аудитын зорилт чиглэгдсэн.

Аудитыг дараах дэд зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх юм. Үүнд:

  • Төрийн сангийн нэгдсэн тогтолцоо оновчтой зохион байгуулагдсан эсэх
  • Төрийн сангийн үйл ажиллагаа үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа эсэх

Аудитад нийслэл, дүүргийн төрийн сан, төсвийн болон орон нутгийн өмчит, оролцоот байгууллагууд, төсвөөс санхүүжилт авч төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг хамруулна.

2018.08.29 12018.08.29 2

САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ХЭЛТЭС

МЭДЭЭ

2019.02.14

2019.02.14

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ АУДИТЫН ИРГЭНИЙ ТАНХИМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР НТАГ-ын...

2019.02.14

2019.02.14

НТАГ-аас 2019 онд хийх аудитын сэдвүүд Төрийн аудитын тухай хуулийн 16.2-т заасны дагуу төрийн аудитын байгууллагууд нь дараа онд хийх аудитын...

2019.02.04

2019.02.04

ТӨРИЙН АУДИТЫН ИТГЭЛ ҮЗҮҮЛСЭН ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор С.Энхбаатар МУЕА-ын 2015...

2019.02.04

МЭДЭЭЛЭЛ МУЕА-ын тушаалаар сар шинийн баярыг тохиолдуулан санхүүгийн аудитын хэлтсийн аудитор Х.Оюунчимэг, Ж.Энхтуяа нарыг “Төрийн хяналтын тэргүүний ажилтан” цол, тэмдгээр шагналаа....

ӨНӨӨДӨР:36
ӨЧИГДӨР:65
7 ХОНОГТ:240
САРД:763
НИЙТ:205500