sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2018.10.09

ТӨРИЙН САНГИЙН АСУУДЛААР ӨРГӨН САНАЛ АСУУЛГА

        НТАГ-ын энэ оны төлөвлөгөөнд туссаны дагуу “Төрийн сангийн тогтолцоо, 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитыг хийж байна.

        Энэ аудитын хүрээнд НТАГ-аас нийслэл, дүүргийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн ажилтнууд болон тухайн хэлтсээр үйлчлүүлдэг байгууллагуудын ажилтнуудаас 2 хэлбэрийн дэлгэрэнгүй санал асуулга авч, дүнг харьцуулан гаргаж, шинжилгээ хийхээр төлөвлөсөн.

 

        Санал асуулга нь төрийн сангийн үйл ажиллагааны дараах гол чиглэлүүдийг хамарч байна. Үүнд:

  1. Төрийн сангийн тогтолцооны эрх зүйн орчин, тухайлбал, тогтолцоо, түүний чиг үүргийг оновчтой тодорхойлсон эсэх, хууль тогтоомжууд хэр боловсронгуй байгаа, эрх зүйн бусад актуудтай хэр уялдаж байгаа, шинэчлэх шаардлага зэрэг.
  2. Төрийн сангийн мэдээллийн олон нийтэд ил тод, нээлттэй болон үйлчилгээний үнэн зөв, түргэн шуурхай байдал, арга зүйн туслалцаа, зөвлөгөө, хүнд суртал, харилцааны асуудлууд.
  3. Төлбөр тооцоо, төсвийн хэрэгжилт, мөнгөн хөрөнгийн удирдлагад төрийн сангийн зүгээс тавих хяналт үр нөлөөтэй байгаа эсэх.
  4. ЗГСУМСангийн хамрах хүрээ, технологи ажиллагаа, аюулгүй байдлын асуудлууд.
  5. Төсвийн ерөнхийлөн болон шууд захирагчид, төрийн сангийн үйл ажиллагааны түвшин, хариуцлага, сүүлийн үед хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа зэрэг асуудлуудыг хамарч байна.

        Санал асуулгад нийслэл, дүүргийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 103 ажилтан, үйлчлүүлэгч байгууллагуудын санхүүгийн 529 ажилтан хамрагдлаа.

МЭДЭЭ

2019.08.30

МЭДЭЭЛЭЛ Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, Төсвийн тухай хуулийн...

2019.07.23

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон...

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

2019.06.24

2019.06.24

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ НИТХ-ын захиалга, НТАГ-ын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний хүрээнд Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд “Улаанбаатар смарт карт”ХХК-ний үйл...

ӨНӨӨДӨР:21
ӨЧИГДӨР:13
7 ХОНОГТ:21
САРД:46
НИЙТ:211276