sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2018.10.17

ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ХИЙЖ БАЙНА

       МУ-ын Ерөнхий аудиторын баталсан удирдамжийн дагуу ҮАГ-ын чанарын баталгаажуулалтын албанаас НТАГ-т “Төрийн аудитын газрын тогтолцооны болон аудитын түвшинд чанарын баталгаажуулалт” хийж байна.

       Чанарын баталгаажуулалтыг ҮАГ-ын чанарын баталгаажуулалтын албаны дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор Ц.Батбаяр удирдаж, аудитын менежер Н.Батсайхан, ахлах аудитор Н.Энхбат, И.Туяа, А.Даваадорж нар ажиллаж байна.

      Энэхүү баталгаажуулалт нь тухайн алба өөрийн бүхий л үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг чанартайгаар гүйцэтгэж байгааг нягтлах, чанарын хяналтын тогтолцоо нь ямар цар хүрээнд үр нөлөөтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байгааг үнэлж, зөвлөмж гаргах зорилготой юм.

                             2018.10.17

 

ТАМГЫН ХЭЛТЭС

 

 

 

 

МЭДЭЭ

2019.06.24

2019.06.24

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ НИТХ-ын захиалга, НТАГ-ын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний хүрээнд Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд “Улаанбаатар смарт карт”ХХК-ний үйл...

2019.06.18

2019.06.18

АХЛАХ АУДИТОРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЛДРЫГ ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА НТАГ-ын хамт олон тус газрын гүйцэтгэлийн...

2019.06.18

МЭДЭЭ УИХ-ын ТБХ-ны 2018 оны 01 дүгээр тогтоол, ҮАГ-ын 2019 онд хийх...

2019.05.03

МЭДЭЭЛЭЛ “Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд газар зохион байгуулалт, олголт, төлбөр хураамжийн байдал,...

2019.06.06

2019.06.06

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ НТАГ-ын 2019 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019.06.06-ны өдөр нийт албан хаагчдад Монголын түүх-Монголын бахархал /Хүн төрөлхтний соёлын түүхэнд...

ӨНӨӨДӨР:30
ӨЧИГДӨР:36
7 ХОНОГТ:103
САРД:696
НИЙТ:209842