sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2018.10.18

“НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ГАЗРУУДЫН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЧИГ ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАНИЛЦУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО

medee.2018.10.18

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар нь УИХ-ын Төсвийн Байнгын хорооны 2018 оны 06 дугаар тогтоолыг үндэслэн Үндэсний аудитын газар болон Нийслэл дэх Төрийн Аудитын Газрын 2018 оны ажлын төлөвлөгөөнд заасны дагуу тус аудитыг хийж дуусгалаа. Аудитад нийслэл, дүүргийн төсвийн болон орон нутгийн өмчит 164 газар хамрагдсан бөгөөд  2018 оны 05 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхэлж 09 дүгээр сарын 28-ны хооронд үргэлжилсэн.

Улс орнуудын төрийн 1 албан хаагчдад ногдох хүн амын тоог харьцуулан авч үзвэл Монгол улсад төрийн 1 албан хаагчид 17 хүн ногдож байна. УБ хотод төрийн 1 албан хаагчид 399 хүн ногдож, улсын дунджаасаа 23 дахин их байна. Үүний шалтгаан нь  хөдөөгийн хүн ам, засаг захиргааны нэгжээрээ ихээхэн тархуу байрладаг, УБ хотод хүн амын хэт төвлөрөл үүссэнтэй холбоотой.

Дүүргүүдээр авч үзвэл, төвийн 6 дүүргээс БЗД-т төрийн албан хаагчийн ачаалал хамгийн өндөр байгаа бол СБД-т ачаалал бага, төвийн 6 дүүргийн ачаалал алслагдсан 3 дүүргийн ачааллаас 6.6 дахин өндөр байна.

2017 оны судалгаагаар нийслэл, дүүргийн төсвийн болон орон нутгийн өмчит газруудад нийт 12415 ажилтан ажиллажээ. Үүнээс 3751 буюу 30.2% нь төсвийн байгууллагад, 8664 буюу 69.8% нь орон нутгийн өмчит газруудад ажилладаг албан хаагчид байна. Нийт ажилтны орон тоо 2016 онд өмнөх оноос 1094 буюу 9.9%, 2017 онд өмнөх оноос 621 буюу 5.2%-иар тус тус өссөн байна. Хоёр жил дараалан өссөн боловч сүүлийн жилд өсөлт буурчээ. Харин 2012-2014 онд нийслэл, дүүргийн төрийн захиргааны бүтцийн нэгжүүдийн тоо 118-аар буюу 36.8%-иар, төрийн албанд ажиллагсдын тоо 1293 хүнээр буюу 34.4%-иар нэмэгджээ.

2015-2017 онд нийслэл, дүүргийн төсвийн болон орон нутгийн өмчит газрууд орон тооны хязгаарыг 61 байгууллагад 1927-оор хэмнэж, 14 байгууллагад 227-оор хэтрүүлсэн байна.

medee.2018.10.18 1

Аудитаар илэрсэн зөрчлүүдээс:

  1. МУЗЗНТУТХ-ийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1.2-т дүүргийн ЗД-ыг 1 орлогчтой байхаар заасан ч дүүргийн ЗД нар дээрх хуулийн заалтыг зөрчин нэмэгдүүлэн баталсан байна. Дүүргүүдийн хэмжээнд нийт ЗД-ын орлогч 9 байх ёстой байтал 14-өөр нэмэгдүүлж 23 болсон.
  2. ЗГ-ын 2016 оны 4 дүгээр тогтоолоор ЗГ-ын агентлагийн орон тоо нь 100-гаас дээш ажилтантай бол дэд буюу орлогч дарга 1, 100-гаас цөөн ажилтантай бол дэд буюу орлогч даргагүй байхаар баталсан байхад Нийслэлийн Засаг дарга үүнийг жишиг болгон баримтлаагүйгээс хэрэгжүүлэгч агентлагуудад дэд буюу орлогч дарга 18-аар илүү байна.
  3. 2015-2017 онд томилогдсон 1369 ажилтан, албан хаагчдыг аудитын түүвэрт хамруулан шалгахад 306 буюу 22.3% нь хууль тогтоомжийн болон холбогдох шаардлагыг хангаагүй байна.
  4. Улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрсэнтэй холбогдуулан ЗГ-аас 2014 оны 5 дугаар сард “Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай“ 147, УИХ-аас 2016 оны 9 дүгээр сард “Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” 47 дугаар тогтоолуудыг зөрчин 2015-2017 онд төсвийн 3 737.6 сая төгрөгийг арвилан хэмнэлтгүй, үр ашиггүй зарцуулжээ.

Илэрсэн зөрчлийг арилгаж, давтан гаргуулахгүй байх талаар Нийслэл, дүүргийн Засаг дарга нар, дүүргүүдийн ИТХ зэрэг байгууллагуудад 20 албан шаардлага хүргүүллээ.

Мөн Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд УБ хотын захирагч нарт тус бүр 3, Төрийн албаны Нийслэл дэх салбар зөвлөлд 1, дүүргийн ИТХ-ын дарга нарт 2, Засаг дарга нарт 5, Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газарт 2, давхардсан тоогоор нийт 16 зөвлөмж өглөө.

Цаашид аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлснээр дээрх алдаа зөрчлүүд арилахаас гадна жилд дунджаар төсвийн 1 003.6 сая төгрөг хэмнэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хаягаар холбогдон авна уу :

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар.

Веб хаяг: city.audit.mn Гүйцэтгэлийн аудитын тайлан хэсгээс.

Холбогдох утас: 11-327787

МЭДЭЭ

2019.09.01

МЭДЭЭЛЭЛ Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын city.audit.mn (http://city.audit.mn/) цахим хуудсанд 2019.09.01-ны өдрөөс эхлэн мэдээ, мэдээлэл байршуулахаа...

2019.08.30

МЭДЭЭЛЭЛ Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, Төсвийн тухай хуулийн...

2019.07.23

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон...

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

ӨНӨӨДӨР:16
ӨЧИГДӨР:14
7 ХОНОГТ:30
САРД:313
НИЙТ:211718