sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2018.12.31

 

НТАГ-ЫН ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

        Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын хамт олон 2018 оны үйл ажиллагааныхаа үр дүнг хэлэлцлээ. Тайлангийн хуралд НТАГ-ын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор С.Энхбаатар “НТАГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны дүн, 2019 оны зорилтууд” гэсэн илтгэл танилцууллаа.

        ТАБ нь 2018 оныг “Аудитын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх жил” болгон зарлаж, үйл ажиллагааны үүнд чиглүүлж ажилласан. НТАГ нь энэ онд хийсэн аудитуудаар 521.9 тэрбум төгрөгийн алдаа, зөрчил илрүүлж, нийслэлийн ИТХ, ЗД, аудитад хамрагдсан байгууллагуудад 1 104 хугацаатай зөвлөмж өгч, 47.5 тэрбумын төгрөгийн албан шаардлага, 642.5 сая төгрөгийн төлбөрийн акт тогтоож, орон нутгийн төсөвт 430.2 сая төгрөг төвлөрүүлж, улсын төсвөөс авч зарцуулсан 1 төгрөг тутамд 10.12 төгрөгийн үр өгөөж бий болгожээ.

        Илтгэлд хийсэн ажлаа тайлагнан тоочихоос илүү, үйл ажиллагаандаа үнэлэлт дүгнэлт хийж, улмаар 2019 онд тодорхой зорилтуудыг дэвшүүлэн хэрэгжүүлэхэд анхаарсан байна. НТАГ-аас хэрэгжүүлдэг төрөлжсөн аудит болох санхүүгийн тайлангийн, гүйцэтгэлийн болон нийцлийн аудитын, тамгын хэлтсүүдийн үйл ажиллагаанд энэ онд хэрэгжүүлсэн шинэлэг ажлууд, үр дүн, мөн дутагдалтай асуудлуудыг томьёолж, нэгтгэн дүгнэсэндээ үндэслэн 2019 оны зорилтуудаа дэвшүүллээ.

        Тухайлбал, гүйцэтгэлийн аудитын хэлтсийн хувьд аудитын тайлан бичилт жигдэрч, дүгнэлтүүд тогтолцооны асуудлуудад чиглэж, чанар нь сайжирч, аудитад шинжилгээ, санал асуулга ашигладаг болсон ололттой байгаа боловч аудитын төлөвлөлтийн өмнөх болон төлөвлөлтийн шатны ажиллагааг сайжруулах шаардлагатай байгаа бөгөөд ҮАГ-аас хийсэн чанарын хяналтаар 8 төрлийн дутагдал илэрсэн. 2019 онд гүйцэтгэлийн аудитад аудитын иргэний танхмын үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх зорилт дэвшүүллээ.

 

2018.12.31

МЭДЭЭ

2019.06.24

2019.06.24

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ НИТХ-ын захиалга, НТАГ-ын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний хүрээнд Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд “Улаанбаатар смарт карт”ХХК-ний үйл...

2019.06.18

2019.06.18

АХЛАХ АУДИТОРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЛДРЫГ ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА НТАГ-ын хамт олон тус газрын гүйцэтгэлийн...

2019.06.18

МЭДЭЭ УИХ-ын ТБХ-ны 2018 оны 01 дүгээр тогтоол, ҮАГ-ын 2019 онд хийх...

2019.05.03

МЭДЭЭЛЭЛ “Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд газар зохион байгуулалт, олголт, төлбөр хураамжийн байдал,...

2019.06.06

2019.06.06

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ НТАГ-ын 2019 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019.06.06-ны өдөр нийт албан хаагчдад Монголын түүх-Монголын бахархал /Хүн төрөлхтний соёлын түүхэнд...

ӨНӨӨДӨР:17
ӨЧИГДӨР:36
7 ХОНОГТ:90
САРД:683
НИЙТ:209829