sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

2019.08.30

МЭДЭЭЛЭЛ

 

        Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9, МУЕА-ын 2019 оны А/60 тушаал, НТАГ-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу нийслэл, дүүргийн төсвийн байгууллагууд болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн 2019 оны санхүүгийн тайланд хийх завсрын аудитыг 2019 оны 9 дүгээр сарын 10-наас эхлүүлэхээр аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг боловсруулах ажил хийгдэж байна.

        МУЕА-ын 2019 оны А/60 дугаар тушаалаар 2019-2020 онд улс, орон нутгийн төсвийн болон өмчит, өмчийн оролцоот нийт 727 байгууллагын санхүүгийн тайланд аудит хийхээр батлагдсан. Үүнд:ТЕЗ 1, ТТЗ  9,  ТШЗ   647,   ТБОНӨААН  70  хамрагдана. Аудитын хэлбэрээр нь авч үзвэл, нийт тайлангийн 34.7%-д санал дүгнэлт гаргаж, 64.9%-ийг нь үе шатны хэсэгчилсэн аудитад хамруулж, 3 байгууллагад итгэл үзүүлж байгаа юм.

 

 

САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ХЭЛТЭС

МЭДЭЭ

2019.09.01

МЭДЭЭЛЭЛ Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын city.audit.mn (http://city.audit.mn/) цахим хуудсанд 2019.09.01-ны өдрөөс эхлэн мэдээ, мэдээлэл байршуулахаа...

2019.08.30

МЭДЭЭЛЭЛ Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, Төсвийн тухай хуулийн...

2019.07.23

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон...

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

ӨНӨӨДӨР:7
ӨЧИГДӨР:64
7 ХОНОГТ:147
САРД:226
НИЙТ:216366