sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

НТАГ-т мөрдөгдөж буй журам

Үндэсний аудитын газраас гаргасан журам

 

Д/д ЖУРАМЫН НЭР ҮЗЭХ
1 ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГАД МӨРДӨХ МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, ТЕХНОЛОГИЙН ЧИГЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ pdf view
2 ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГАД МӨРДӨХ КОМПЬЮТЕР ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ БОЛОН ДОТООД СҮЛЖЭЭ, ЦАХИМ ШУУДАН АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ pdf view
3 ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГАД МӨРДӨХ МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЖУРАМ pdf view
4 ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ pdf view
5 ТӨРИЙН АУДИТЫН ТӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ШАГНАЛЫН ЖУРАМ pdf view
6 ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГААС ТӨРИЙН БОЛОН БАЙГУУЛЛАГА ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦАД ХАМРАГДАХ АСУУДАЛТАЙ ТАНИЛЦАХ, АУДИТ ХИЙХ, НУУЦЛАХ ЖУРАМ pdf view
7 ОНЫ ШИЛДЭГ АУДИТЫН ТАЙЛАН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ pdf view
8 САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ЖУРАМ pdf view
9 ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХЯНАН БАТАЛГААЖУУЛАХ ЖУРАМ pdf view
10 ТӨЛБӨРИЙН АКТ ТАВИХ, АЛБАН ШААРДЛАГА ӨГӨХӨД БАРИМТЛАХ ЖУРАМ pdf view
11 ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГА САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙХ ЧИГ ҮҮРГЭЭ АУДИТЫН БУСАД БАЙГУУЛЛАГААР ГЭРЭЭНИЙ ҮНДСЭН ДЭЭР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ЖУРАМ pdf view
12 ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ, НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ pdf view
13 ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН ХАРЬЯА НИЙСЛЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ЧИГ ҮҮРЭГ, БҮТЭЦ, ОРОН ТОО pdf view

14

ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ, НЭГЖҮҮДИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ, ОРОН ТОО, АЛБАН ТУШААЛ pdf view

15

УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ДЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ pdf view

16

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНЫ НИЙТЛЭГ, ЭРХ ҮҮРГИЙН ДҮРЭМ pdf view

17

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОН АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ДАРГА, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОРУУДАД ЗӨВШӨӨРӨХ БҮРЭН ЭРХИЙН ТУХАЙ pdf view

18

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГАД ШИНЭЭР ОРОХ АЖИЛТАНД ТУРШИЛТЫН ХУГАЦАА ХЭРЭГЛЭХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ pdf view

19

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ЖУРАМ pdf view

20

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ЖУРАМ pdf view

21

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ТАСРАЛТГҮЙ СУРГАЛТЫН ЖУРАМ pdf view

22

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ pdf view

23

ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ pdf view

24

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГАД МӨРДӨХ НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ pdf view

25

АУДИТЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЖУРАМ pdf view

26

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД АУДИТЫН ДҮРЭМ pdf view

27

ЖУРАМ БОЛОВСРУУЛАХ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулах загвар/ pdf view

28

АУДИТЫН ҮР ӨГӨӨЖИЙГ ТӨЛӨВЛӨХ, БҮРТГЭХ, ТАЙЛАГНАХ, ХЯНАХ, МЭДЭЭЛЭХ ЖУРАМ pdf view

29

АУДИТЫН АЖИЛ ХУВААРИЛЖ, ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ pdf view

30

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДОТООД АУДИТ, МОНИТОРИНГ ХИЙХ ЖУРАМ pdf view

31

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ pdf view
32 ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖУРАМ pdf view
33 ГЭРЭЭГЭЭР САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ ХИЙЛГЭХ ЖУРАМ pdf view
34 САНХVVГИЙН ТАЙЛАНД ГЭРЭЭГЭЭР АУДИТ ХИЙЛГЭХ БОЛОН ГАДНЫ ШИНЖЭЭЧ, МЭРГЭЖИЛТНИЙГ АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАТАН ОРОЛЦУУЛАХ ЖУРАМ pdf view
35 ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ, ШАЛГАЛТ АВАХ БОЛЗОЛ ЖУРАМ pdf view
36 АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ АУДИТОРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГЭЭР ТҮВШИН ТОГТООХ ЖУРАМ pdf view

37

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ АУДИТОРЫН 2010 ОНЫ 08 ДҮГЭЭР ТУШААЛААР БАТЛАГДСАН САНХҮҮГИЙН АУДИТЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗААВАР” pdf view

МЭДЭЭ

2019.09.01

МЭДЭЭЛЭЛ Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын city.audit.mn (http://city.audit.mn/) цахим хуудсанд 2019.09.01-ны өдрөөс эхлэн мэдээ, мэдээлэл байршуулахаа...

2019.08.30

МЭДЭЭЛЭЛ Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1, Төсвийн тухай хуулийн...

2019.07.23

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон...

2019.07.09

2019.07.09

ТӨРИЙН ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА Тулгар Төрийн 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын...

ӨНӨӨДӨР:5
ӨЧИГДӨР:64
7 ХОНОГТ:145
САРД:224
НИЙТ:216364