sanxvvguitsetgelniitsliinersdel

Та манай Вэб сайтаас дараах мэдээллийг үзэх боломжтой. Үүнд:

Бидний тухай цэсний-Сургалт гэсэн хэсгээс-Төрийн аудитын байгууллагын ажилтнуудын мэргэжлийн тасралтгүй сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулсан дотоод, гадаад сургалтууд болон ажилтнуудын сургалтад хамрагдсан байдлыг үзэх боломжтой

Түүхэн замнал гэсэн хэсгээс-Төрийн хянан шалгах болон төрийн аудитын байгууллага нийслэлд үүсэж хөгжсөн түүхийг үзэх болно

Төрийн аудитын байгууллагын тогтолцоо, бүрэн эрх, төрийн аудитын хэлбэрүүд гэсэн хэсгүүдээс-Төрийн аудитын байгууллагын тогтолцоо, түүний бүтэц, ерөнхий аудиторыг томилох, боловсон хүчин, төсөв санхүү, аудит хийх бүрэн эрхийн талаар хуулинд тусгагдсан заалтууд, санхүү, гүйцэтгэлийн аудитууд тэдгээрийн хэрэгжүүлэхэд ашиглаж байгаа аудитын арга зүйн гол баримт бичгүүдийн талаар мэдээлэл авах боломжтой.

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлт, үйл ажиллагааны тайлан гэсэн хэсгүүдээс-Нийслэлийн Ерөнхий аудиторын НИТХ-ын даргатай байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ, ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээг дүгнэсэн тухай илтгэх хуудас, байгууллагын тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлт, улирал бүрийн үйл ажиллагааны тайланг уншихаас гадна цаг үеийн нөхцөл шаардлагаар хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлын төлөвлөгөө, биелэлтийг харах бололцоотой.

Бүтэц, зохион байгуулалт, ажилтны мэргэжил ур чадвар, хамтын ажиллагаа гэсэн хэсгүүдээс-Байгууллагын бүтэц, орон тоо, ажилтнуудын эзэмшсэн мэргэжил, төгссөн сургууль, боловсролын зэрэг,албан тушаалын зэрэг дэв, ажилласан байдлын талаарх мэдээллийг үзэх бөгөөд өөрчлөлтийг тухай бүр хийж шинэчилж байна. Мөн Нийслэлийн аудитын газрын гадаад дотоод хамтын ажиллагааны талаар үзэх боломжтой.

Аудит цэснээс-2003-2010 онд хийсэн аудитын тайлангийн жагсаалт, 2011, 2012 онд хийсэн аудитын тайланг дэлгэрэнгүйгээр үзэх боломжтой. 2003-2010 онд хийсэн аудитын тайланг дэлгэрэнгүйгээр үзэхийг хүсвэл манай байгууллага дээр ирж хүсэлт гаргасны дагуу үзэж болно

Гарын авлага цэснээс-нийслэлийн аудитын газарт мөрдөж байгаа стандарт, журам, гарын авлагуудыг дэлгэрэнгүйгээр үзэх

Хуулиуд цэснээс-Аудитын үйл ажиллагаанд мөрддөг хуулиудыг бүрэн эхээр нь үзэх боломжтой бөгөөд хуулийн өөрчлөлт, шинэчлэлтийг тухай бүр шинэчилж байна.

Мэдээлэл цэснээс –Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг долоо хоногт 2 удаа шинэчлэн байршуулж байна.

ТАМГЫН ХЭЛТЭС
 

МЭДЭЭ

2019.04.22

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт” УИХ-ын ТБХ-ны...

2019.04.10

2019.04.10

ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ, ТӨР, ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БОЛОН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧДЫН 2018...

2019.04.02

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА Сонгон шалгаруулалтын нэр: “Газрын хяналтын хэмжилт болон бүртгэлийн зарим хяналтын ажил гүйцэтгэх” Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар нь “Газрын...

2019.02.14

2019.02.14

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ АУДИТЫН ИРГЭНИЙ ТАНХИМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР НТАГ-ын...

2019.02.14

2019.02.14

НТАГ-аас 2019 онд хийх аудитын сэдвүүд Төрийн аудитын тухай хуулийн 16.2-т заасны дагуу төрийн аудитын байгууллагууд нь дараа онд хийх аудитын...

ӨНӨӨДӨР:30
ӨЧИГДӨР:63
7 ХОНОГТ:138
САРД:1092
НИЙТ:207919